Υπηρεσίες

Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη και διακίνηση φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών με συντονισμό όλων των απαραίτητων συνεργατών μελετητών (μηχανολόγοι, τοπογράφοι, κα) με στόχο τον πλήρη συγχρονισμό και την ασφαλή και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης.

Αναλυτικότερα:

•   Δημιουργία  αρχιτεκτονικών προσχεδίων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου σας.

•    Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

•    Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κτλ.)

•    Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, πίνακες και τεύχη.

•    Στατική μελέτη κτίσματος.

•    Μηχανολογικές μελέτες.

•    Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κτλ.

•    Τελική έκδοση άδειας.

 
Κατασκευές - Ανακαινίσεις

Κατασκευές - Ανακαινίσεις

Το γραφείο μας έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα όσον αφορά στη διαχείριση έργων αναφορικά με την κατασκευή αλλά και την ανακαίνισή τους, έχοντας τη δυνατότητα να εκπληρώνει κάθε δουλειά στη λεπτομέρεια της ακόμα και σε στενά χρονικά περιθώρια.

Κατασκευές

Σε μικρής και μεσαίας κλίμακας έργα αναλαμβάνουμε εκτός από τη μελέτη και επίβλεψη του έργου και την κατασκευή του σύμφωνα με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας. Σε μεγάλης κλίμακας έργα συνεργαζόμαστε με καταξιωμένες κατασκευαστικές εταιρίες και αναλαμβάνουμε την μελέτη και την υψηλή επίβλεψη του έργου.

Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπόνηση ανακαινίσεων (μελέτη-κατασκευή) κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.