Συγκρότημα τριών διώροφων κατοικιών στον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής