Κτίριο γραφείων εταιρείας “Aquatherm”

Κτίριο γραφείων εταιρείας "Aquatherm"