Κτίριο γραφείων στη Θεσσαλονίκη (οδό Πολυτεχνείου)

Κτίριο γραφείων στη Θεσσαλονίκη (οδό Πολυτεχνείου)