Κτίριο γραφείων υπηρεσίας δόμησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Κτίριο γραφείων υπηρεσίας δόμησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης