Οικοδομικές Άδειες

Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη και διακίνηση φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών με συντονισμό όλων των απαραίτητων συνεργατών μελετητών (μηχανολόγοι, τοπογράφοι, κα) με στόχο τον πλήρη συγχρονισμό και την ασφαλή και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης.

Αναλυτικότερα:

•   Δημιουργία  αρχιτεκτονικών προσχεδίων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου σας.

•    Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

•    Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κτλ.)

•    Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, πίνακες και τεύχη.

•    Στατική μελέτη κτίσματος.

•    Μηχανολογικές μελέτες.

•    Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κτλ.

•    Τελική έκδοση άδειας.