Κτίριο γραφείων υπηρεσίας δόμησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης