Κτίριο γραφείων εταιρείας “Aquatherm”, 1998

Κτίριο γραφείων εταιρείας "Aquatherm", 1998