Ενεργειακά πιστοποιητικά

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά είναι πλέον απαραίτητα για κάθε αγοροπωλησία ακινήτου από 9-1-11 και για την ενοικίαση από 9-1-12. Ο Δημήτρης και ο Νίκος Γούνης είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές και αναλαμβάνουν την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών. Συγκεκριμένα οι ενέργειες είναι:

•  Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως κάτοψη χώρου, μελέτη θερμομόνωσης, συμβόλαιο ακινήτου.

•  Επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ενεργειακή του κατάταξη.

•  Μεταφορά των στοιχείων  στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα  δώσει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου.

•  Προτάσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να να κατατάξουν το ακίνητο σε πιθανή υψηλότερη ενεργειακή κλάση.

 
 
Ενεργειακά πιστοποιητικά